Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Saturn

Læs videre: Energi, Decagon, År.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Saturn viser udholdenhed. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere