Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile North Link

Læs videre: Energi, Decagon, North Link.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Nordlinket peger på, hvor vi er nødt til at vende os i dette liv for at provokere. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere