Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Hermes

Læs videre: Energi, Decagon, Klarhed.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Hermes viser sindet og tankerne. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere