Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Hera

Læs videre: Energi, Decagon, Hera.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Hera viser den person, der passer os i ægteskabet. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere