tolis.co
Astrologi mai 2022
Choose Language


Progress eller Progressive Horoscope

Med dette programmet blir prediksjonen gjort metafysisk! Programmet gir generelle spådommer i år og måneder basert på aksiomet: en dag etter fødselen tilsvarer ett leveår. Det er verdt å meditere over denne metafysiske oppfatningen av analogi!

Det antyder at de første tre månedene etter fødselen er avgjørende for løpet og fremtiden til alle nyfødte.

Hendelsene som finner sted i det nyfødte miljøet, fra planetenes posisjoner de første dagene, er de første som er inngravert dypt i hjernen, og bestemmer hans utvikling og påfølgende oppførsel som voksen. De er førsteinntrykk, de første bildene, lydene, smakene og sansene. Disse hentes, manifesteres og gjenkjennes av underbevisstheten, like mange år etter fødselen som dagene da disse progressive aspektene skjedde etter fødselen.

Det er veldig "kvante" som en forestilling og idé, men det står teoretisk, filosofisk, vitenskapelig og er statistisk verifisert, og derfor mangler det aldri astrologens "verktøy".

Se eksempler

Dette programmet er synlig og kan bare brukes av våre medlemmer.