Choose Language

Bursdagshoroskop: Sol Semiquintile Himmel

Les videre: Energi, Dekagon, Endring.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Uranus viser de plutselige og uventede endringene. Denne stillingen bidrar positivt til disse problemene, men lite, fordi den er veldig svak. Mer