tolis.co
Astrologi mai 2022
Choose Language

Bursdagshoroskop: Sol Femte Demeter

Les videre: Energi, Femte, Demeter.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Dimitra viser god oppvekst og oppførsel. Denne stillingen bidrar positivt til disse problemene, men lite, fordi den er veldig svak. Mer