Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Fokus

Læs videre: Energi, Decagon, Fokus.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Hjem viser hvor og hvordan vi kan fokusere vores energi for at opnå det bedst mulige resultat. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere