Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Mars

Læs videre: Energi, Decagon, Legeme.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Mars viser smidighed og styrke. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere