Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Lilith

Læs videre: Energi, Decagon, Lilith.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Lilith tester karakterens styrke i lyset af foragt. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere