Choose Language

Fødselsdagshoroskop: Sol Semiquintile Demeter

Læs videre: Energi, Decagon, Demeter.

Solen viser karakterens vilje og personlige evner. Dimitra viser god opdragelse og opførsel. Denne holdning bidrager positivt til disse spørgsmål, men kun lidt, fordi den er meget svag. Mere